Tabell 5 sammanfattar de viktigaste indexen och mål som vi använder i stam utredningar

Medelåldern vid presentationen var 39,1 år. Det fanns en manlig dominans (83,33%) och en marginell högra sidan övervikt. Majoriteten av patienterna (83.33%) presenterade mellan mars och augusti, som korrelerar med säkrings skärtid. Profilometrimätningar och mikrohårdhetsmätning (Knoop) erhölls på obehandlade prover som basdata. Proverna sköljdes därefter med vatten, försiktigt lufttorkades och 1,23% APF Minut-Skum applicerades under en minut med en borste, sköljdes med vatten, svagt lufttorkades, och hårdhet och grovhet omvärderas. I en annan mbt skor uppsättning, erhölls liknande mätningar erhölls såsom tidigare men efter en fyra minuters applicering av APF skum.

Den fjärde funktionen föreslås i detta dokument och det beräknas från de huvudsakliga komponenterna i QRS-komplexen. Tillsammans med en minsta kvadrat stöder vektormaskiner (LS-SVM) klassificerare använder ett RBF kärna, mbt skor rea dessa fyra funktioner uppnår en noggrannhet på testdata större än 85% för ett ämne oberoende klassificering, och mer än 90% för en patientspecifik metod. Dessa värden är jämförbara med andra resultat i litteraturen, men har den fördelen att deras beräkning är enkel och mycket enklare.

Sedan har offentliggjorts över 15 år sedan, har utvecklingen i assisterad reproduktionsteknik aktiverat graviditet i många av dessa patienter. Kvinnor med ovariesvikt kan gestate graviditeter från donerade ägg. Kvinnor med medfödd frånvaro av livmodern och vagina kan ha sina foster bäras i en surrogat livmoder.

Mean BMI följde samma mönster. Däremot WHR varierade lite mellan olika platser. Även hos patienter i åldrarna 25-34 år, var mer än 50% av kvinnorna i alla platser, och 45% av urbana män feta. Det finns ingen enskild skärm som helt kan karakterisera framgången för en övergång kohantering program i en besättning. Snarare måste vi lita på en grupp av nyckel monitorer.

Den vanligaste förändringen spik observerade var längd melanonyki i 89/523, (17%) av de totala inblandade naglarna och subungual hyperkeratosis i 164/702 (23,4%) av den totala tånaglar engagemang. Av totalt 32 koloni patienter, 31 (96,9%) visade nagelförändringar både i finger- och tånaglar med ett genomsnitt på 7,9 och 8,4 drabbade naglar per patient, respektive. Den vanligaste förändringen spik som observerades var rudimentär spik (s) på fingrarna (29%) och tår (21,1%).

En mindre svar sågs i en tungt förbehandlad bröstcancerpatient behandlas vid 1200 mg m-2. Prekliniska studier tyder på att effekten av gemcitabin är mer schema än dosrelaterad, och det konstateras att detta inte är den mest lämpliga doseringen för gemcitabin. Men denna studie visar säkerhetsprofilen för gemcitabin, som doser över fyrfaldigt större än vad som rekommenderas för veckoschema 1000 mg m-2 kan tolereras ..